10/15/2014 15:54

Krāslavas dārgums- dabas parks „Daugavas loki”

 

UNESCO Latvijā un pasaulē aktualizē vērtības, kas ir unikālas un saglabājamas gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Tāpēc no 13.–19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko UNESCO nedēļu Latvijā. Tā šogad veltīta stāstiem par mantojumu.

Aizsargājamais dabas parks „Daugavas loki”, kas sniedzas no Krāslavas līdz Naujenei, ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Tā platība sastāda 129,9km2, no tiem 53,9km2 atrodas Krāslavas novadā. Daugavas senlejas ainavā paveras vērtīgs dabas komplekss, kur var sastapt daudzveidīgas augu un dzīvnieku sugas, kuras ir vienīgās atradnes Latvijā. Upes ielejā var sastapt vairākas aizsargājamās putnu sugas: zaļvārna, grieze, paipala u.c. Pievilcīgākā „Daugavas loku” īpatnība ir Daugavas līkumi posmā no Krāslavas līdz Naujenei. Katram līkumam ir savs nosaukums- Priedaines, Skerškānu, Zvainīku līkums u.c., kam ir savs maģiskais nostāsts.

Šo unikālo un savdabīgo Daugavas senlejas ainavu- dabas parku „Daugavas loki” ar lielāko prieku devās iepazīt Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 12.grupas audzēkņi, darbinieki un vecāki. Pēc seno krāslaviešu nostāstiem Daugavas racēji bija bebrs, kurmis, lapsa un lācis. Lai iepazītu šo kultūrvēsturisko vietu, bērni 15.oktobrī tikās ar nostāsta „varoņiem” klātienē, paša Karņicka kalna virsotnē. Izrādās, ka uzkāpjot Karņicka kalnā paveras visburvīgākā „Daugavas loku” panorāma! Pēc galvenā Daugavas racēja- lāča nostāsta: „... agrāk šai vietā bija meži un tad tie dzīvnieki nolēma, ka Latvijai vajadzīga vēl viena upe. Lapsa pa dienu noskatījusi, kurā virzienā būtu jārok un tad tie tik rakuši. Toreiz laika apstākļi bija tieši tādi paši kā šodien- brīžiem uznāca lietus, brīžiem brāzmainais vējš, kurš lika virpuļot pēdējām rudens lapām. Tā kā rakuši pa tumsu, taisni nesanāca. Lapsa skatījusies dienā, ka Daugava sanākusi līkumaina. Darba bija tam bebram vairāk, jo dabas parka teritorijā auga dižkoki, lieli laukakmeņi, ko sastapt var arī šodien...”.

„Pīlādzēnu” ceļš ar to nebeidzās. Tā kā šogad no 13.-19.oktobrim tiek organizēta akcija „Labo darbu nedēļa”, „Pīlādzēni” devās uz KBSRC „Mūsmājas”, lai dāvātu centra bērniem prieka sajūtu.  Ar labo darbu nedēļu bērni sniedza patīkamus vārdus  un dāvināja bērniem savas izlasītās grāmatiņas, rotaļlietas, apģērbu un saldumus. Bērniem bija pašsaprotama lieta- palīdzēt kādam citam, neprasot par to atlīdzību. Kad labais darbs bija paveikts, bērni guva dubulto gandarījumu, par ko dalās ar jums.

Izsakām milzīgu un sirsnīgu PALDIES Krāslavas TIC tūrisma speciālistei Intai Lipšānei par personisko pieredzi un leģendas radošo izklāstu, kā arī KBSRC „Mūsmājas” darbiniecēm un bērniem par siltu uzņemšanu.

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” skolotājas

 Žaneta Moiseja un Rasma Krumpāne

Jaunākās ziņas

2022./2023. m.g. grupu komplektēšana

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērnu grupas jaunajam mācību gadam...

>>

Jauniešu vasaras darbs iestādē

Krāslavas novada pašvaldības pasākumā “Par jauniešu nodarbināšanu...

>>

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas...

>>