11/08/2018 09:35

Ko es jaunu varu atklāt par Latviju?

7.novembrī "Pīlādzītis" sagatavošanas grupu bērnu komanda, kopā 8 dalībnieki, piedalījās novada pirmsskolēnu pasākumā ,,Ko es jaunu varu atklāt par Latviju?”. Pasākuma tēma bija "Latvijai 100!" un apakštemati: Latvijas daba, Latvju rakstu zīmes, Latvijas pilsētas, Latvijas simboli. Pasākums tika atklāts ar Latvijas himnu, pēc tam bērni nosauca, ko jau viņi zina par Latviju un izvēlējās, ko grib vēl uzzināt. Bērni radoši darbojās, meklēja informāciju grāmatās, veidoja prezentāciju par izvēlēto tēmu "Rīga". Pēc padarītā darba visi dalībnieki saņēma dāvanas un diplomus. Paldies Krāslavas novada pirmsskolas izglītības metodiskās apvienības vadītājai V.Vigulei un bērnudārzam "Pienenīte" par pasākuma organizēšanu.

Jaunākās ziņas

Vispasaules roku mazgāšanas diena

15.oktobris ir Vispasaules roku mazgāšanas diena. Sadarbībā ar Drogas...

>>

Karjeras nedēļa

Latvijas karjēras nedēļas ietvaros bērni apguva galda servēšanu,...

>>

Putras diena 2019

10.oktobrī pasaulē svin Starptautisko Putras dienu.Putras svētkos...

>>