11/08/2018 09:35

Ko es jaunu varu atklāt par Latviju?

7.novembrī "Pīlādzītis" sagatavošanas grupu bērnu komanda, kopā 8 dalībnieki, piedalījās novada pirmsskolēnu pasākumā ,,Ko es jaunu varu atklāt par Latviju?”. Pasākuma tēma bija "Latvijai 100!" un apakštemati: Latvijas daba, Latvju rakstu zīmes, Latvijas pilsētas, Latvijas simboli. Pasākums tika atklāts ar Latvijas himnu, pēc tam bērni nosauca, ko jau viņi zina par Latviju un izvēlējās, ko grib vēl uzzināt. Bērni radoši darbojās, meklēja informāciju grāmatās, veidoja prezentāciju par izvēlēto tēmu "Rīga". Pēc padarītā darba visi dalībnieki saņēma dāvanas un diplomus. Paldies Krāslavas novada pirmsskolas izglītības metodiskās apvienības vadītājai V.Vigulei un bērnudārzam "Pienenīte" par pasākuma organizēšanu.

Jaunākās ziņas

Vasaras projekts - māls

11.grupas bērni ar lielu interesi darbojās ar dabisko veidošanas...

>>

Vasaras projekts - ziedi

Bērniem ļoti patīk darboties ar dabas materiāliem. Mazie dabas...

>>

Vasaras projekts - ūdens

Paši mazākie iestādes audzēkņi vasaras siltajā laikā pētīja ūdeni:...

>>