07/18/2020 17:04

Jauniešu vasaras darbs - 2020.gada jūlijs

Krāslavas novada domes finansētajā pasākumā „Jauniešu nodarbināšana 2020. gada vasaras periodā” jūlijā iestādē strādāja 9 jaunietes. Ilona Bohane rūpējās par iestādes ziedošajiem krūmiem un puķu dobes augiem, palīdzēja veikt teritorijas uzkopšanu sētniecei. Bet citas jaunietes (Iluta Smirnova, Aleksandra Paņko, Diāna Vasiljeva, Aleksa Maslovska, Liāna Larionova, Patrīcija Sjadro, Amīna Soskova, Laura Piculeviča ) palīdzēja grupas skolotājām pieskatīt bērnus, aktīvi iesaistījās rotaļās un ikdienas darbā, ka arī palīdzēja realizēt dažādas idejas bērnu mazos vasaras projektiņos. Jauniešu darbs vasaras periodā "Pīlādzītī" jau ir kļuvis par labu tradīciju. Tas atvieglo gan pirmsskolas skolotāju, gan skolotāju palīdžu darbu. Iestādes vadība pateicas Krāslavas novada domei, īpaši nodarbinātības projektu organizatorei Ingai Eizenbergai, ar kuru bija patīkami un viegli kontaktēties, jo viņa vienmēr bija atsaucīga, punktuāla, apzinīgi veica savus pienākumus.

Jaunākās ziņas

Gatavojoties Sniega dienai

Jau kādu laiku visā pasaulē pēc Starptautiskās slēpošanas federācijas...

>>

Paldies diena 2021

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” jau desmito gadu turpina iesākto...

>>

Sertifikāts par dalību Eiropas Skolu sporta dienas projektā

04.01.2021. iestāde no HSSF prezidenta (Hungarian School Sport...

>>