09/10/2019 14:55

Jauniešu darbs „Pīlādzītī”

                Krāslavas novada domes pasākumā “Par jauniešu nodarbinātību 2019.gada vasaras periodā” Krāslavas novada PII ''Pīlādzītis'' tika nodarbināti 22 jaunieši: Viktorija Tukiša, Samanta Sergejenko, Santa Leitāne, Oļesja Abrosimova, Sintija Patricija Gendele, Dana Soļima, Natālija Kuzmina, Alīna Valtere, Valērija Marcinkeviča, Karīna Kurica, Ingars Pārpucis, Liāna Larionova, Aļona Pavlovska, Dana Soskova, Karolina Lukaševiča, Margarita Zaharova, Sigita Vīksna, Anastasija Gorškova, Sabīna Mihailova, Loreta Makņa, Karina Andžāne, Kristīna Filatova.

            Šogad tie bija gan Krāslavas novada skolēni, gan dažādu Latgales mācību iestāžu studenti. Priecē, ka daudzi no jauniešiem ir „Pīlādzītis” bijušie auzēkņi un nāk pie mums ne pirmo reizi, daudziem jau iepriekš izveidojies labs kontakts ar darba kolēģēm un darba vadītājām. Dažus jauniešus iestādes darbs piesaistīja pēc dalības Ēnu dienā, kad varēja iepazīties ar pirmsskolas skolotāja profesijas specifiku.   

            Arī šogad visi jaunieši tika nodarbināti pirmsskolas izglītības skolotāju palīgu amatos. Jaunieši aktīvi iesaisītās iestādes vasaras bērnu pasākumos: Līgo svētkos, vasaras mācību projektos, pasākumā „Drošības ābece”, radošajā darbnīcā u.c. Karolīna Lukaševiča un Sabīna Mihailova pēc savas iniciatīvas palīdzēja aktivitāšu takas zīmēšanā iestādes teritorijas asfalta celiņos; Aļona Pavlovska ziedoja pūšamās krāsas un veidoja nojumju sienas zīmējumus 2.grupas laukumā.

            Visi jaunieši ar lielu atbildību veica savus darba pienākumus, palīdzēja pieskatīt bērnus, labprāt kopā ar bērniem spēlēja kustību rotaļas, darbojās ar galda spēlēm,  palīdzēja vadīt rīta rosmes un pastaigas.

            Jauniešu darba vadītāji un iestādes administrācija ļoti augsti novērtē viņu  devumu „Pīlādzītis” efektīvākā darba organizēšanā vasarā.

            Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadība, darbinieku kolektīvs, audzēkņi  un viņu vecāki izsaka pateicību Krāslavas novada domei un personīgi Administratīvās nodaļas projektu nodarbinātības organizatorei Ingai Eizenbergai par noderīgu sadarbību.

            „Pīlādzītis” administrācija iesaka arī turpmāk iesaistīt Krāslavas novada jauniešu nodarbinātības programmā vasaras periodā.

Jaunākās ziņas

„Pīlādzītis” piedāvā darbu uz 0.5 likmes izglītības psihologam

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” piedāvā darbu uz 0.5 likmes...

>>

Jauni atribūtii 12. grupas laukumā

Bērnudārzā "Pīlādzītis" 12.grupiņas laukumā notiek...

>>

Iegūstam jaunu pieredzi vasaras projektos!

4., 7., 12 grupas audzēkņi paplašināja zināšanas, prasmes un iemaņas...

>>