11/11/2021 08:05

Iestādes darbs no 15.11.2021.

No 15.11.2021. "Pīlādzīti" darbosies visas grupas, bērni drīkst apmeklēt iestādi tikai bez saslimšanas simptomiem.

Vēršam vecāku uzmanību - ja bērns bija karantīnā - izglītojamam mājas karantīnu noslēdz pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs.

  • Nepieciešamības gadījumā, pirmsskolas izglītības iestādēs pieļaujama izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību.
  • Tāpat svarīgi uzsvērt, ka arī uz pirmsskolas izglītībā iesaistītajiem attiecas grozījumi, kas paredz iespēju kontaktpersonai, kurai pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu personu noteikta 14 dienu ilga mājas karantīna, to var pārtraukt pēc negatīva RNS testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu.
  • Interešu pulciņi atsāks darbu klātienē vienas grupas ietvaros (ja izglītojamie vienlaikus nav grupu  izglītojamie).
  • Ārpus telpām var kopā nodarboties ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām.

Jaunākās ziņas

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas...

>>

Labiekārtošanās darbi

Iestādē vasaras laikā turpinās laukumu labiekārtošanās darbi: uzlikta...

>>

Bērnu vasaras projektu nodarbības

Iestādes bērni vasaras periodā gan pastaigājas, gan rotaļājas, gan...

>>