03/16/2020 14:02

Iestādes darbs ārkārtas režīmā

Cien. vecāki!


• no 17.marta iestādē strādās dežūrgrupas no plkst. 7:30 līdz plkst. 18:00, kur tiks apvienoti dažādu vecumu bērni: 1.grupā - 1., 2., 6., 10.grupu bērni, 4.grupā - 4., 7., 11.grupu bērni, 5.grupā - 5., 8., 12.grupu bērni.

• lai bērns var apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām pēdējo 14 dienu laikā un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

• 5-6-gadīgo bērnu, kuri neapmeklēs iestādi no 16.03. līdz 14.04., mācību darbs tiek organizēts attālināti, izmantojot e-klases interneta platformu, kā arī pildot darba burtnīcu uzdevumus mājās;

Zvaniet: 65622259, rakstiet pii.piladzitis@inbox.lv

Par bērnudārza pakalpojumiem var samaksāt Internetā:

Krāslavas novada Izglītības pārvalde
Reģ. Nr.90011337202

Bankas rekvizīti: UNLALV2XXXX
SEB Banka AS Konta Nr.LV12UNLA0055000238018

Saņēmējs: Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"

Maksājuma mērķis: Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" - bērna vārds, uzvārds, personas kods

Jaunākās ziņas

Vasaras projekts ,,Mēs mākslinieki’’

Vasaras pirmajā pusē skolotājas Džeina Vīksna un Olga Maļinovska ar...

>>

Vasaras projekts “Smiltis”

Vasara ir laiks, kad lielu daļu laika bērni pavada svaigā gaisā....

>>

Vasaras projekts “Pļaviņa’’

Skolotājas Vija Gončarova, Anita Smirnova un skolotājas palīdze...

>>