04/29/2016 10:05

Iesim skolā?

Burvju durtiņas (Jānis Baltvilks)

Buri-buri – burtiņi.

Jā, jā, jā!

Tās ir burvju durtiņas,

Pa kurām var ieiet

Grāmatā.

Ja tu proti slēgt

visas trīsdesmit trīs,

tad nāc

man līdz!

28.aprīlī 10.grupas bērni sagaidīja ciemiņus: savus vecākus un Krāslavas pamatskolas sākumskolas skolotājas. Nodarbībā bērni demonstrēja savas zināšanas lasīšanā, rakstīšanā, skaitīšanā un loģiskās domāšanas spējas.

Bērni ir labi sagatavoti mācībām skolā - tāds ir Krāslavas pamatskolas direktores vietnieces J.Samsanovičas secinājums. Liels paldies pirmsskolas skolotājam V.Bernātei, I.Aļžanovai un skolotāju palīdzei V.Stašānei.

Jaunākās ziņas

2022./2023. m.g. grupu komplektēšana

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērnu grupas jaunajam mācību gadam...

>>

Jauniešu vasaras darbs iestādē

Krāslavas novada pašvaldības pasākumā “Par jauniešu nodarbināšanu...

>>

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas...

>>