05/14/2021 12:04

Iedzīvotāji veido savu vidi

Pašvaldības projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” 2021. gadā tika apstiprināti trīs "Pīlādzītis" labiekārtošanas projekti pilnā apmērā!

  1. “Pīlādzītis 2.grupas laukuma teritorijas labiekārtošana”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “PII Pīlādzītis 2.grupa”
  2. “Logopēdiskās interaktīvās rotaļistabas labiekārtošana”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Pīlādzītis klubs un vecāki”
  3. “Kustību  laukuma  labiekārtošana  Krāslavas  PII  "Pīlādzītis”  teritorijā”,nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Mazo Pīlādzēnu atbalstītāji”

 

Pateicamies aktīvajiem projektu ideju autoriem un vecākiem, atbalstītājiem un brīvprātīgajiem! Vēlam veiksmīgu visu projektu realizēšanu!

 

 

Jaunākās ziņas

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas...

>>

Labiekārtošanās darbi

Iestādē vasaras laikā turpinās laukumu labiekārtošanās darbi: uzlikta...

>>

Bērnu vasaras projektu nodarbības

Iestādes bērni vasaras periodā gan pastaigājas, gan rotaļājas, gan...

>>