08/06/2021 07:50

Iedzīvotāji veido savu vidi – īstenojam idejas „Pīlādzītī”!

Ļoti daudzās ģimenēs šobrīd bērnu ikdiena ir mazkustīga, lielu daļu brīvā laika aizņem viedierīces, multfilmas un datorspēles. Arvien lielāka daļa bērnu jau agrā vecumā sastopas ar kustību nepilnībām, kuras var novērst, piedāvājot bērniem konkrētas aktivitātes. Tāpēc ļoti svarīgi bērnos ieaudzināt kustību kā pozitīvu rotaļu, un Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” teritorijā sportošana ir ikdiena.

Pavasarī  izsludinātajā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” finansējumu saņēma projekts  “Kustību laukuma labiekārtošana Krāslavas novada PII Pīlādzītis’’, projektu īstenoja iedzīvotāju grupa “Mazo pīlādzēnu atbalstītāji”. Projekta gaitā tika labiekārtots bērnudārza kustību laukums un uzstādīts jauns vingrošanas inventārs bērniem. Jauno atribūtu ar prieku un interesi jau ir izmeģinājuši iestādes bērni.

Sabiedrības labā īstenotās aktivitātes rada gandarījuma sajūtu, tāpēc ieteiktu Krāslavas iedzīvotājiem nepalikt vienaldzīgiem un piedāvāt savas idejas īstenošanai. Projekta iesniegšana, īstenošanas noteikumi un noslēguma dokumentācija ir viegli aizpildāma, komunikācija viegla, tam nevajadzētu biedēt vai kavēt lēmumu pieņemšanu attiecībā uz idejas īstenošanu.

Paldies Krāslavas novada Domei par projekta finansiālo atbalstu!

Veidosim savu vidi kopā!

            Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” sporta skolotāja Zinaīda Bernāte

Jaunākās ziņas

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas...

>>

Labiekārtošanās darbi

Iestādē vasaras laikā turpinās laukumu labiekārtošanās darbi: uzlikta...

>>

Bērnu vasaras projektu nodarbības

Iestādes bērni vasaras periodā gan pastaigājas, gan rotaļājas, gan...

>>