10/26/2017 12:58

Gada brīvprātīgais 2017

5.decembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. "Pīlādzītis" kā Gada brīvprātīgo izvēlējās Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolnieci Aļonu Pavlovsku. A.Pavlovska pašlaik mācās Krāslavas Valsts ģimnāzijā, 10.klasē. Visu 2017. gadu A.Pavlovska regulāri brīvprātīgi iesaistījās Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" darbībās: piedalījās Ēnu dienas akcijā kā pirmsskolas skolotāja ēnotāja; vasaras skolas brīvlaikā strādāja par skolotājas palīgu; bet 2017.gada oktobrī pieteicās kā brīvprātīgā iestādes 1.grupas skolotāju palīdze, lai palīdzēt pirmsskolas pedagogiem pieskatīt, audzināt, apkopt un spēlēties ar bērniem, kuri ir 2-gadu veci. Viņa nāca uz grupu pēc skolas mācībām, vakaros savā brīvajā laikā; skolas rudens brīvlaikā nāca arī no rīta un palīdzēja visu dienu; A.Pavlovska iesaistījās nodarbību vadīšanā, darbojās ar bērniem pastaigas laikā, palīdzēja ēdināt un saģērbt bērnus, palīdzēja izveidot darba lapas pa mācību tēmām; palīdzēja sakopt grupu un rotaļu laukumu. Skolniecei ir labs kontakts ar bērniem, viņa ir ļoti atbildīga; ar lielu interesi iesaistās pirmsskolas skolotāja darbos un vēlas nākotnē izvēlēties pirmsskolas skolotājas profesiju.

Jaunākās ziņas

Ministru kabinets samazina atsevišķus Covid-19 izplatības ierobežojumus

No 1. jūlija mutes un deguna aizsega lietošana vietās, kur ir liela...

>>

Kukaiņu pasaule

Par vasaras projekta tēmu 8. un 10. grupas bērni izvēlējās tēmu...

>>

Vasaras saulgriežu svētki

  Sanāciet Jāņa bērni, Te būs laba līgošana, Mums ziedēja...

>>