04/23/2018 19:40

Fotokonkurss “Krāslavas novada vilinājums”

NOLIKUMS

1. Vispārējie noteikumi:

1.1. fotokonkurss “Krāslavas novada vilinajums” (turpmāk - konkurss) tiek īstenots, lai iedrošinātu cilvēkus kustēties, iemūžināt skaisto mums apkārt un priecāties par Krāslavas novada skaisto dabu; 

1.2. konkursu rīko SIA "Iviks"; 

1.3. konkursa nolikums (turpmā– nolikums) nosaka konkursa dalībnieku pieteikšanās kārtību, fotogrāfiju un to aprakstu (turpmāk – darbi) publicēšanas kārtību, tehniskās prasības, kuras jāievēro, iesniedzot darbus, kā arī vērtēšanas kritērijus, izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību;

1.4. konkursa mērķis ir mudināt pilsētas iedzīvotājus un viesus, fotomīļus un profesionāļus iemūžināt Krāslavas novada vilinājumu fotogrāfijās;

1.5. konkursā var piedalīties jaunieši vecumā no 5 gadu vecuma (turpmāk – dalībnieks);

1.6. konkursa norises laiks ir no 2018. gada 23. aprīļa lidz 2018. gada 1. jūnijam.

2. Dalībnieku pieteikšanās un darbu publicēšanas kārtība: 

2.1. dalībnieks iesniedz fotogrāfiju/-as kopā ar korekti aizpildītu pieteikuma anketu (pielikums Nr.1) (turpmāk – anketa), iesūtot elektroniski, ar norādi – fotokonkursam “Krāslavas novada vilinajums” uz e-pasta adresi: kraslava@kraslava.eu;

2.2. katram iesniegtajam darbam dalībnieks faila nosaukumā obligāti norāda savu vārdu, uzvārdu un - gadījumā, ja tiek iesūtīts vairāk par 1 (vienu) darbu, - kārtas numuru; 

2.3. visi konkursam iesniegtie darbi paliek organizatoru īpašumā un, atsaucoties uz autoru, var tikt izmantoti konkursa rīkotāju mārketinga materiālos. 

3.  Konkursam iesūtīto darbu prasības: 

3.1. katrs dalībnieks var iesniegt vienu vai vairākus darbus;

3.2. konkursam var iesniegt tikai dalībnieka paša uzņemtus darbus; 

3.3. dalībnieks konkursā piedalās individuāli, neveidojot dalībnieku grupas. 

3.4. Konkursam iesūtīto darbu tehniskās prasības:

3.4.1. darbi var t gan krāsaini, gan melnbalti;

3.4.2. fotogrāfijas apjoms nevar būt mazāks par 5 megabaitiem krāsainajām un 2 megabaitiem melnbaltajām (MB) fotogrāfijām;

3.4.3. darbi ir jāiesniedz elektroniski JPEG formātā;

3.4.4. uz darba nedrīkst būt norādīti datumi, pašrocīgi ievietoti uzraksti (izņemot tos, kas ir nofotografēti un redzami pašā fotogrāfijā), logotipi vai autora paraksti;

3.4.5. darbs nedrīkst būt izveidots, apvienojot vairākus attēlus;

3.4.6. darbā nedrīkst būt attēlots personas pašportrets. 

3.5. Dalībnieks tiek diskvalificēts no dalības konkursā, ja:

3.5.1. tiek konstatēts Autortiesību likuma vai citu spēkā esošu normatīvo aktu pārkāpums; 

3.5.2. darbos attēlotās ainas pārkāpj vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas. 

4. Konkursa darbu vērtēšanas komisija:

4.1. iesniegtos darbus izvērtē SIA IVIKS pieaicināta komisija; 

4.2. komisija savā darbā ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības. Konkursā pieteikto dalībnieku personu dati un papildus informācija, kas ietverta pieteikuma anketā, netiek izpausta trešajām personām, izņemot dalībnieka vārdu, uzvārdu un vecumu; 

4.3. komisijas sēdes ir slēgtas.

5. Konkursam iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:

5.1. darbus, kuri atbilst nolikuma nosacījumiem, komisija vērtē pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem (turpmāk – vērtēšanas kritēriji): 

5.1.1. darbu atbilstība konkursa mērķim, sniedzot vērtējumu no 0 (nulles) lidz 5 (pieciem) punktiem, pozīcija: izvēlētā objekta pamatojums un nozīmība;

5.1.2. darbu tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte, sniedzot vērtējumu no 0 (nulles) lidz 5 (pieciem) punktiem, katrā no šīm pozīcijām: kompozīcija, izpildījums un uztveramība;

5.1.3. darbu saturs, sniedzot vērtējumu no 0 (nulles) lidz 5 (pieciem) punktiem, katrā no šīm pozīcijām: idejas oriģinalitāte un emocionālais aspekts.

6. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts, summējot iegūto punktu skaitu. 

7. Dalībnieku iesūtītie darbi, kuri neatbilst nolikumā izvirzītajām tehniskajām prasībām, netiek vērtēti. 

8. Konkursam iesniegtie darbi, kuri ir iesūtīti pēc nolikuma 1.6. punktā norādītā termiņa, netiek pieņemti un vērtēti.

9. Konkursa rezultātu paziņošana:

9.1. komisija iesniegtos darbus izvērtē un rezultātus paziņo lidz 2018. gada 07. jūnijam, tos publicējot SIA IVIKS mājas lapā iviks.lv un SIA Iviks Facebook sociālajā profilā. 

10. Darbu izmantošana un apbalvošana:

10.1. no iesūtītajiem darbiem komisija izvēlēsies 3 (trīs) labākos apbalvošanai;

10.2. iesniedzot fotoattēlus konkursam „Krāslavas novada vilinajums”,  fotoattēlu autors piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

10.3. pirmās vietas ieguvējs saņems datoru (stacionārais dators Core I5-6400, 16Gb ddr4, 128Gb SSD, 2 Tb HDD,  karšu lasītājs foto atmiņas kartēm) ar monitoru, klaviatūru, peli un peles paliktni;

10.4. otrās vietas ieguvējs saņems 32 collu televizoru LG HD redy;

10.5. trešās vietas ieguvējs saņems Dāvanu karti 50 Euro vērtī atpūtai Zirgu sētā "Klajumi".

Jaunākās ziņas

21.maijs- "Āra nodarbību diena"

Visā pasaulē aizvien populārāka kļūst starptautiskā kustība "Āra...

>>

Apsveicam Starptautiskajā ģimenes dienā!

Starptautiskajā ģimenes dienā, kuru atzīmē 15.maijā, aicinam ikvienu...

>>