03/11/2020 16:13

Es piedalos!

"Pīlādzītis" turpina abgūt jaunās mācību programmas metodes, attīstot bērnos sadarbības, centības caurviju prasmes jau no mazotnes. 2.grupas bērni martā izzina tēmu "Es piedalos!", mudinot bērnus bez steigas mēģināt un ļaujot kļūdīties, turpināt darboties vēlreiz. Skolotājas plāno rotaļnodarbības tā, lai mēneša nobeigumā bērni var aktīvi piedalīties pieaugušā organizētās darbībās kopā ar citiem.