02/13/2019 14:04

Ēnu diena 2019

13.02. 19. "Pīlādzītī" sadarbībā ar Junior Achievement skolēnu karjeras izglītības programmu notika Ēnu diena; tās mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar pirmsskolas izglītības skolotāja profesiju un pirmsskolas izglītības nozares prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Ēnu dienā piedalījās 6 Krāslavas jaunietes no Krāslavas pamatskolas un Krāslavas valsts ģimnāzijas: Alise Spivačenko no Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.kl. (vēroja skol. R.Krumpāni, L.Andžāni); Aļona Pavlovska no Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.kl. (vēroja skol. A.Smirnovu, V.Barševsku); Laura Kurpenika no Krāslavas pamatskolas 9.kl. (vēroja skol. I.Eisaku, I.Kalinku); Kristīne Daļecka no Krāslavas pamatskolas 7.kl. (vēroja skol. I.Aļžanovu, K.Rukmani); Liāna Plinta no Krāslavas pamatskolas 7.kl. (vēroja skol. V.Dzalbi, D.Jakoveli); Sanija Bogdāne no Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10. kl. (vēroja mūz. sk. V.Gončarovu, M.Gasperoviču). Skolnieces aktīvi piedalījās nodarbībās, pastaigā, rotaļās ar bērniem.
Visinteresantākie darba pienākumi skolniecēm šķita: rotaļāties ar bērniem, iet pastaigā, palīdzēt zīmēt, darboties ar šķērēm un nazi; dažas skolnieces bērnudārzā satika pazīstamus cilvēkus un arī savas pirmās audzinātājas. Izvērtējuma anketās skolnieces rakstīja, ka vēlētos strādāt nākotnē pirmsskolā, ka skolotājām vajag būt pacietīgām, prast izšķirt bērnu konfliktus, ļoti labi jāzin latviešu valoda, bērnu psiholoģija un bioloģija, jāprot atrast interesantas idejas, ko piedāvāt bērniem. Savās atsauksmēs skolnieces min, ka pirmsskolā ir smags un atbildīgs darbs, bet ļoti interesants.

Jāpiebilst, ka ēnu dienas pieredze palīdz skolniekiem izvēlēties vasaras nodarbinātības darbus, kā arī dod darba devējiem iespēju iepazīties ar skolēniem, kuri vēlēsies vasarā strādāt mūsu iestādē.

Jaunākās ziņas

Pateicības sadarbības partneriem - 2019

Turpinot Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 2011.gadā iesāktu...

>>

Iestādes darbs 28.decembrī

28.decembrī no plkst. 8:00 līdz 13:00 - iestādē strādās dežūrgrupa;...

>>