09/28/2018 16:45

Eiropas sporta nedēļa 2018 & Eiropas skolu sporta diena

26.septembrī Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notika sporta pasākums Krāslavas bērniem "Kustību prieks!". Dalībnieki bija PII "Pīlādzītis" un Varavīksnes vidusskolas pirmsskolas vecuma bērni, kopā 97. Bērni piedalījās sporta stafetēs ar dažādu sporta veidu elementiem, spēlēja kustību rotaļas, vizinājās ar skrejriteņiem. Katra komanda saņēma Latvijas sporta federācijas padomes Diplomu par aktīvu dalību Eiropas sporta nedēļā. Nobeigumā vici cienājās ar silto tēju un barankām. Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notika trešo gadu, un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem. Esi kustīgs! Esi veselīgs!

Jaunākās ziņas

Vasaras projekts - māls

11.grupas bērni ar lielu interesi darbojās ar dabisko veidošanas...

>>

Vasaras projekts - ziedi

Bērniem ļoti patīk darboties ar dabas materiāliem. Mazie dabas...

>>

Vasaras projekts - ūdens

Paši mazākie iestādes audzēkņi vasaras siltajā laikā pētīja ūdeni:...

>>