02/11/2020 12:36

Draudzēsimies!

Februārī 10.grupas mēneša tēma ir "Draudzēsimies!". Bērni abgūst, ka draudzīgi strādājot grupās un pāros cieņpilnas attiecības ļauj katram justies pieņemtiem. "Pīlādzītis" pedagogi praksē apgūst jaunu pirmsskolas izglītības programmu un mācās sadarboties komandā, plānot kopīgus mērķus grupu skolotājiem kopā ar logopēdi, psihologu, mūzikas un sporta speciālistiem. Mācību procesā skolotājas izmanto jaunās tehniloģijas, piemēram gaismas galdus un daudzveidīgu didaktisko materiālu (smiltis, sīko spēļu materiālu, laminētus zīmējumus, ēnas teātra elementus, ģeometriskās formas ar caurspīdīgām detaļam, krāsošanu uz plēvēm u.c.). Skolotājas iesaista bērnus darbības plānošanā un refleksijā, sniedz atgriezenisko saiti, vēro katra bērna darbību un ikdienā izvērtē bērnu prasmes pēc noteiktiem krtērijiem.

Jaunākās ziņas

Vasaras projekts ,,Mēs mākslinieki’’

Vasaras pirmajā pusē skolotājas Džeina Vīksna un Olga Maļinovska ar...

>>

Vasaras projekts “Smiltis”

Vasara ir laiks, kad lielu daļu laika bērni pavada svaigā gaisā....

>>

Vasaras projekts “Pļaviņa’’

Skolotājas Vija Gončarova, Anita Smirnova un skolotājas palīdze...

>>