05/07/2020 13:30

Dāvanu kartes

Visi PII "Pīlādzītis" bērni varēs saņemt dāvanu kartes no 7.maija Krāslavas novada pašvaldības iestādē „Sociālāis dieniests” Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā (bērni, kas deklarēti Krāslavas pilsētā) un Krāslavas novada pagastu pārvaldēs (bērni, kas deklarēti Krāslavas novada pagastos).

 Ja bērns ir deklarēts citās pilsētās/novados, bet dzīvo krāslavas novadā un apmeklē mūsu iestādi, tad karti varēs saņemt pēc faktiskās dzīves vietas Krāslavā iestādē „Sociālāis dieniests” vai Krāslavas pagastu pārvaldēs.

 „Maxima” vienreizējas dāvanu kartes 20,00 eiro vērtībā, kuras paredzētas  katram pirmsskolas vecuma bērnam (no 1,5 gada līdz 6 (7) gadiem ieskaitot), kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Krāslavas novadā.

Ar 2020. gada 7. maiju DĀVANU KARTI vecāks (likumiskais pārstāvis) personīgi pret parakstu var saņemt Krāslavas novada pašvaldības iestādē „Sociālāis dieniests” un Krāslavas novada pagastu pārvaldēs.

MAXIMA dāvanu karti, kas paredzēta vienīgi pārtikas preču iegādei un, kuras derīguma termiņš ir 12 mēneši, varēs izmantot tās uzrādītājs, iepērkoties jebkurā MAXIMA veikalā Latvijas Republikā. Dāvanu kartes summu būs iespējams izlietot vairākās iepirkšanās reizēs.

 Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūgums zvanīt Sociālā dienesta darbiniekiem vai sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs. Kontaktinformācija Krāslavā: +371-65622528, +371-65622191, +371-65622530, +371-65622189

 

Aulejas: +371-65628160

Indra: +371-65621398

Izvalta: + 371-65626550

Kalnieši: +371-65629623

Kaplava: +371-65629943

Kombuļi: +371-65629053

Piedruja: +371-65622373

Robežnieki: +371-65629524

Skaista: +371-65623819

Ūdriši: +371-65624679

Jaunākās ziņas

Sniega diena 2021

21.01. sadarbībā ar biedrību „Pīlādzītis klubs” ārā tika novadīta...

>>

Zinīšu laboratorijas jaunumi

Janvāra mēnesī sagatavošanas grupas bērni nokļuva ilūziju pasaulē....

>>

2.vieta konkursā „Rotājot savu māju, jūs rotājat mūsu pilsētu”

Ziemassvētkus un Jauno gadu gaidot, "Pīlādzītis" centās...

>>