01/07/2019 11:22

Bērni uz sniega

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis”  foto konkursa „Bērni uz sniega” 

NOLIKUMS

  Vispārīgie jautājumi:  

 • Foto konkursu „Bērni uz sniega” organizē Krāslavas novada PII “Pīlādzītis”, aicinot piedalīties iestādes darbiniekus un audzēkņu vecākus, citus interesentus „Pasaules Sniega dienas 2019” ietvaros.
 • Mērķis: pievērst bērnu uzmanību ziemas sporta veidiem un aktivitātēm uz sniega.
 • Pasaules Sniega dienas moto ir ”Vediet bērnus uz sniega!”, starptautiskā devīze „Bring Children to the Snow”.
 • Konkursa dalībnieku skaits nav ierobežots.
 • Konkursā var piedalīties individuālie autori (norādot kontaktinformāciju, vārdu, uzvārdu).

  Konkursa norise:  Iesūtīt konkursa tēmai atbilstošus fotoattēlus (attēlu izmērs vismaz 1600px*1200px).

 • Konkursa fotogrāfijas jāiesniedz līdz 11.01.2019. elektroniski uz e-pastu: pii.piladzitis@remove-this.inbox.lv
 • Iesniegtos variantus vērtēs organizatora izveidotā komisija.

Apbalvošana:  Konkursā tiks apbalvoti 3 (trīs) labāko fotoattēlu autori.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis”  zīmējumu konkursa „Bērni uz sniega” 

NOLIKUMS

Vispārīgie jautājumi:  Zīmējumu konkursu „Bērni uz sniega” organizē Krāslavas novada PII “Pīlādzītis”, aicinot piedalīties iestādes audzēkņus „Pasaules Sniega dienas 2019” ietvaros.

 • Mērķis: pievērst bērnu uzmanību ziemas sporta veidiem un aktivitātēm uz sniega.
 • Pasaules Sniega dienas moto ir ”Vediet bērnus uz sniega!”, starptautiskā devīze „Bring Children to the Snow”.
 • Konkursa dalībnieku skaits nav ierobežots.
 • Konkursā var piedalīties individuālie autori  - Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņi līdz 7 gadu vecumam (norādot zīmējuma otrajā pusē autora vārdu, uzvārdu, bērna vecumu, skolotāja vai vecāku kontaktinformāciju, iestādes nosaukumu).

  Konkursa norise: darbi tiek zīmēti uz A4 vai A3 formāta lapas. Konkursa darbu variantus jāiesniedz līdz 2019. gada 11. janvārim  pēc adreses: Krāslavas novada PII “Pīlādzītis”, Aronsona 1, Krāslava, LV 5601. Iesniegtos variantus vērtēs komisija

Apbalvošana: tiks apbalvoti 3 (trīs) labāko zīmējumu autori un viņu skolotāji.

Jaunākās ziņas

Vispasaules roku mazgāšanas diena

15.oktobris ir Vispasaules roku mazgāšanas diena. Sadarbībā ar Drogas...

>>

Karjeras nedēļa

Latvijas karjēras nedēļas ietvaros bērni apguva galda servēšanu,...

>>

Putras diena 2019

10.oktobrī pasaulē svin Starptautisko Putras dienu.Putras svētkos...

>>