01/07/2019 11:22

Bērni uz sniega

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis”  foto konkursa „Bērni uz sniega” 

NOLIKUMS

  Vispārīgie jautājumi:  

 • Foto konkursu „Bērni uz sniega” organizē Krāslavas novada PII “Pīlādzītis”, aicinot piedalīties iestādes darbiniekus un audzēkņu vecākus, citus interesentus „Pasaules Sniega dienas 2019” ietvaros.
 • Mērķis: pievērst bērnu uzmanību ziemas sporta veidiem un aktivitātēm uz sniega.
 • Pasaules Sniega dienas moto ir ”Vediet bērnus uz sniega!”, starptautiskā devīze „Bring Children to the Snow”.
 • Konkursa dalībnieku skaits nav ierobežots.
 • Konkursā var piedalīties individuālie autori (norādot kontaktinformāciju, vārdu, uzvārdu).

  Konkursa norise:  Iesūtīt konkursa tēmai atbilstošus fotoattēlus (attēlu izmērs vismaz 1600px*1200px).

 • Konkursa fotogrāfijas jāiesniedz līdz 11.01.2019. elektroniski uz e-pastu: pii.piladzitis@remove-this.inbox.lv
 • Iesniegtos variantus vērtēs organizatora izveidotā komisija.

Apbalvošana:  Konkursā tiks apbalvoti 3 (trīs) labāko fotoattēlu autori.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis”  zīmējumu konkursa „Bērni uz sniega” 

NOLIKUMS

Vispārīgie jautājumi:  Zīmējumu konkursu „Bērni uz sniega” organizē Krāslavas novada PII “Pīlādzītis”, aicinot piedalīties iestādes audzēkņus „Pasaules Sniega dienas 2019” ietvaros.

 • Mērķis: pievērst bērnu uzmanību ziemas sporta veidiem un aktivitātēm uz sniega.
 • Pasaules Sniega dienas moto ir ”Vediet bērnus uz sniega!”, starptautiskā devīze „Bring Children to the Snow”.
 • Konkursa dalībnieku skaits nav ierobežots.
 • Konkursā var piedalīties individuālie autori  - Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņi līdz 7 gadu vecumam (norādot zīmējuma otrajā pusē autora vārdu, uzvārdu, bērna vecumu, skolotāja vai vecāku kontaktinformāciju, iestādes nosaukumu).

  Konkursa norise: darbi tiek zīmēti uz A4 vai A3 formāta lapas. Konkursa darbu variantus jāiesniedz līdz 2019. gada 11. janvārim  pēc adreses: Krāslavas novada PII “Pīlādzītis”, Aronsona 1, Krāslava, LV 5601. Iesniegtos variantus vērtēs komisija

Apbalvošana: tiks apbalvoti 3 (trīs) labāko zīmējumu autori un viņu skolotāji.

Jaunākās ziņas

Ministru kabinets samazina atsevišķus Covid-19 izplatības ierobežojumus

No 1. jūlija mutes un deguna aizsega lietošana vietās, kur ir liela...

>>

Kukaiņu pasaule

Par vasaras projekta tēmu 8. un 10. grupas bērni izvēlējās tēmu...

>>

Vasaras saulgriežu svētki

  Sanāciet Jāņa bērni, Te būs laba līgošana, Mums ziedēja...

>>