08/31/2018 13:08

Baskāju taka

 

2018. gada pēdējā vasaras dienā notika baskāju sajūtu takas atklāšanas pasākums bērnudārzā "Pīlādzītis", kura tapa pateicoties biedrības "Pīlādzītis klubs" aktīvistu un atbalstītāju brīvprātīgajam darbam. Uz svētkiem ieradās visi bērnudārza bērni un daudzi iestādes darbinieki. Pasākuma sākumā Baskāju Rūķis svinīgi prezentēja bērniem sajūtu taku, pārgriežot sarkano lentīti un paskaidrojot uzvedības noteikumus. Pēc tam visi iestādes bērni vairākas reizes izstaigāja baskāju taku, kurai ir divi posmi no dažādiem materiāliem: smiltis, akmentiņi, oļi, koku miza, koku mulča, čiekuri, ūdens, kastaņi, korķi, koka baļķīši, sūnas, zāle, skaidas, dažādi paklājiņi, akmeņu labirints u.c. Nobeigumā bērni saņēma krāsojamās grāmatiņas par veselīgo dzīvesveidu Krāslavas novadā. Visas dienas garumā taku labprāt izstaigāja vecāki kopā ar bērniem.

Svinīgajā atklāšanā arī piedalījās aktīvākie un čaklākie projekta dalībnieki, viņiem tika pasniegtas Pateicības. Liels paldies par aktīvu iesaistīšanos projektā: Zinaīdai Bernātei, Genādijam Rihlickim, Marijai Monskai, Aija Trunovičai-Stivriņai, Jeļenai Vorošilovai, Kristīnai Andrijevskai, Jānim Uzoliņam, Anitai Smirnovai, Viktorijai Leibusai, Karīnai Rukmanei, Vijai Barševskai, Ilonai Eisakai, Maijai Plivčai, Danai Jakovelei, Vijai Dzalbei, Ilonai Plintai, Olgai Maļinovskai.

Biedrības „Pīlādzītis klubs” projekts „Baskāju sajūtu taka „Pīlādzītī”” tika realizēts Krāslavas novada domes konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros; projektam tika piešķirts Krāslavas novada domes finansējums 600.00 eiro apmērā.

Jaunākās ziņas

Vasaras projekts ,,Mēs mākslinieki’’

Vasaras pirmajā pusē skolotājas Džeina Vīksna un Olga Maļinovska ar...

>>

Vasaras projekts “Smiltis”

Vasara ir laiks, kad lielu daļu laika bērni pavada svaigā gaisā....

>>

Vasaras projekts “Pļaviņa’’

Skolotājas Vija Gončarova, Anita Smirnova un skolotājas palīdze...

>>