05/02/2018 06:47

Atskaites koncertu cikls

No 17. līdz 19.aprīlīm "Pīlādzītī" izskanēja atskaites koncertu cikls, veltīts Krāslavas 95 jubilejai. Koncertu moto šogad bija "Es savai Krāslavai!". Bērni demonstrēja savus panākumus un talantus dažādās mākslas jomās: dejā, dziesmā, deklamēšanā, ritmikā, balles dejā, teātrī, radošājos darbos, angļu valodā un eksperimentos. Koncertus aktīvi apmeklēja bērnu vecāki, kuri bila gandarīti par savu bērnu sniegumu. Paldies visiem pedagogiem, kuri palīdzēja bērniem sagatavoties koncertiem un darbojās ar viņiem mācību gada garumā: tautisko deju skolotājai Intai Beikulei, balles deju skolotājam Aleksandram Boginičam, teātra pulciņa skolotājai Jeļenai Vorošilova, dziedātāju ansambļu skolotājām Vijai Gončarovai un Marijai Gasperovičai, eksperimentu pulciņa vadītājai Ilonai Eisakai, ritmikas pasniedzējai Larisai Špigunovai, angļu valodas skolotājai Jeļenai Ruseckai.

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītis" un Krāslavas pamatskolas sadarbība

12.04.2019. notika metodiskā diena sadarbības projekta ietvaros starp...

>>

Vai bērni ir gatavi skolai?

11.aprīlī notika kontrolnodarbība 8.grupā par bērnu gatavību mācībām...

>>

Piedzīvojumos kopā ar Karlsonu

"Pīlādzītis" turpina organizēt āra izzinošās nodarbības...

>>