04/27/2016 12:44

Atskaites koncerti

"Pīlādzīša" audzēkņi var attīstīt savus talantus un dotības dažādos pulciņos: balles deju, tautisko deju, teātra, eksperimentu, latviešu valodas, angļu valodas, ritmikas pulciņos un dziedātāju ansamblī. Pulciņu dalībnieki 25.-26.aprīlī uzstājās 2015./2016.mācību gada atskaites koncertos. Vecāki guva gandarījumu par interesantiem inscinējumiem, lustīgām dejām, jautrām dziesmām.

Paldies pulciņu skolotājiem par jaukiem koncertiem: Aleksandram Boginičam, Larisai Špigunovai, Vijai Gončarovai, Ilonai Kalinkai, Ilonai Eisakai, Jeļena Vorošilovai, Intai Beikulei, rasmai krumpānei, Leonginai Krasņakovai.

Jaunākās ziņas

2022./2023. m.g. grupu komplektēšana

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērnu grupas jaunajam mācību gadam...

>>

Jauniešu vasaras darbs iestādē

Krāslavas novada pašvaldības pasākumā “Par jauniešu nodarbināšanu...

>>

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas...

>>