05/24/2019 16:28

Āra nodarbību diena

23.maijā visā pasaulē un arī "Pīlādzītī" notika āra nodarbību diena - Outdoor Classroom Day. Globālo kampaņu vada Project Dirt, sadarbībā ar Unilever. Partneri sadarbojas ar vietējām NVO un skolām visā pasaulē, lai pārliecinātos, ka bērni visur piedzīvo spēles un mācīšanās brīvību. Lai skolas varētu piedalīties Āra nodarbību dienā, kas atbilst viņu klimata un laika apstākļiem, globālajai kampaņai ir divi datumi 2019. gadā - 23. maijā un 7. novembrī. Outdoor Classroom Day ir globāla kampaņa, lai svinētu un iedvesmotu āra mācības un spēlēšanu. Dienas laikā tūkstošiem skolu visā pasaulē mācās ārpus telpām un piešķir prioritāti spēles ilgumam. Izglītība ārpus telpām uzlabo bērnu veselību, piesaista viņus mācībām un rada lielāku saikni ar dabu. Spēles māca kritiskās dzīves iemaņas, izturību, komandas darbu un radošumu. Spēles svaigā gaisā ir svarīgas bērnu bērnības baudīšanai. "Pīlādzītis" iesaistās programmā jau 3 reizi. 23.maijā visas nodarbības bērniem notika svaigā gaisā, dabā: bērni riotaļājās, pētīja dabu, eksperimentēja, sportoja.

Jaunākās ziņas

„Pīlādzītis” piedāvā darbu uz 0.5 likmes izglītības psihologam

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” piedāvā darbu uz 0.5 likmes...

>>

Jauni atribūtii 12. grupas laukumā

Bērnudārzā "Pīlādzītis" 12.grupiņas laukumā notiek...

>>

Iegūstam jaunu pieredzi vasaras projektos!

4., 7., 12 grupas audzēkņi paplašināja zināšanas, prasmes un iemaņas...

>>