Rokasgrāmata par ārā nodarbībām

Pozitīvai uzvedībai - noteikumi bērniem

Latviskās kultūras mācību programma pirmsskolai

Metodikas, integrētie mācību līdzekļi, kuros latviešu tradicionālā kultūra ir atspoguļota pilnvērtīgi un mūsdienu bērniem saprotami.

Vingrošana prāta attīstībai

Emocionālā audzināšana

Bērnu tiesību aizsardzības sistēma

Seksuālā attīstība un seksuālā vardarbība

Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesībās

EUROPA - Palīgs skolotājiem

Spēles, grāmatas, kartes, prezentācijas: par drošību, lauksaimniecību, ES, enerģiju, pārtiku u.c. Paredzēts bērniem līdz 9 gadiem.

Izglītības iniciatīvu centrs

Pirmsskola

Tīmekļa vietne, kas domāta pirmsskolas skolotājām

Uzdevumi putras stundai

Mācību programma (līdz 5 gadiem)

Integrētā programma 6-gadīgiem