Seminārs ar Cesvaines pedagogiem

 

2019.gada 11.oktobrī "Pīlādzīti" apmeklēja kolēģes no Cesvaines pirmsskolas "Brīnumzeme". Seminārā dalībnieki iepazinās ar Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” pedagogu praktisku pieredzi pirmsskolēnu aktīvās mācīšanas stimulēšanā: ar attīstošās vides veidošanu, ar pašizstrādātām autoru attīstošām spēlēm, ar izzinošās bērnu darbības veicināšanas metodēm eksperimentu pulciņā un koriģējošās vingrošanas nodarbībās. Pedagoģi saņēma 2 stundu tālākizglītības kursu apliecinājumu pēc tēmas "Pirmsskolēnu aktīva mācīšanās: pedagoga loma attīstošās vides veidošanā un izzinošās bērnu darbības veicināšanā".

Nikodema Rancāna balva sporta skolotājai Zinaīdai Bernātei

2019.gada 22. septembrī Rēzeknē notika Nikodema Rancāna balvas Latgales izcilākajiem pedagogiem pasniegšanas ceremonija. No 32 nominantiem visaugstāk novērtēti seši skolotāji piecās nominācijās.

Specbalva par inovācijām pirmskolas izglītības iestādē pasniegta Krāslavas bērnudārza „Pīlādzītis” pedagoģei Zinaīdai Bernātei.

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” skolotāji

Vārds, uzvārds

Amats

Īpaši nopelni

Kvalitātes pakāpe

Anita Smirnova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2013.gads

IZM Atzinības raksts

 


Velta Bernāte

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

2

Aina Rihlicka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

 2014.gads IZM Atzinības raksts; 

2 (jaunā)

Marija Monska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

 

1 (jaunā)

Ilona Kalinka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

Ilona Eisaka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2018.gads IZM Atzinības raksts

2 (jaunā)

Viktorija Leibusa

Pirmsskolas izglītības skolotāja; maģistra grāds

2011.gads

IZM Atzinības raksts

Mentora apliecība 2013

        4

Olga Maļinovska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja, maģistra grāds

2011.gads

IZM Atzinības raksts  


Inta Stivriņa

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

3

Aija Trunoviča-Stivriņa

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

2

Vija Barševska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja;

maģistra grāds

 


Nadežda Isakova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

 

Džeina Vīksna

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

 3

Leongīna Krasņakova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2013.gads

IZM Atzinības raksts

2

Dana Jakovele

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 2014.gads IZM Atzinības raksts


Vija Dzalbe

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2014.gads IZM Atzinības raksts

 3

Iveta Aļžanova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

2

Zinaīda Bernāte

Sporta

skolotāja

 

3

Ligita Andžāne

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

2 (jaunā)

Elīne Vilmanepirmsskolas isglītības skolotājaprof. maģistrs

Vija Gončarova

Mūzikas skolotāja; maģistra grāds

2005.gads IZM Atzinības raksts

2012.gads IZM Atzinības raksts

Mentora apliecība 2013

4

Diāna Mirošņika

psiholoģe

maģistra grāds

Maija Plivča

Logopēde; maģistra grāds

 

2

Karīna Rukmanepirmsskolas skolotāja
Rasma Krumpāne

pirmsskolas

skolotāja

2013. IZV VISC Atzinība

maģistra grāds
2 (jaunā)
Marija Gasperovičamūzikas skolotāja3