Darbinieki vingro Eiropas Sporta nedēļā 2020

 

Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notiks sesto gadu. 2020. gadā tā norisināsies no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem. Nedēļa domāta ikvienam — neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sagatavotības un veicina iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm. "Pīlādzītis" darbinieki atbalsta Eiropas Sporta nedēļas mērķi un iesaistās dažādās aktivitātēs, kas veicina sportošanu un fiziskās aktivitātes. 22.09. iestādes darbinieki pēc darba laika noskrēja vairākus apļus uz Varavīksnes skolas stadiona. 23.09. darba dienas pārtraukumā darbinieces leca ar lecāmauklām un apļoja vingrošanas riņķus. 24.09. ir ieplānots velo brauciens pa meža un pilsētas velo celiņiem. 25.09. darba dienas pārtraukumā darbinieki piedalīsies nūjošanas treniņā. #BeActive

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām

No 21.08.2020. līdz 14.11.2020. iestādes pedagogi un tehniskie darbinieki pilnveido latviešu valodas prasmes profesionālajām vajadzībām 120 stundu kursa programmā.

 "Pīlādzītis" pedagogi un tehniskie darbinieki 12.septembrī  devās mācību ekskursijā "Mīli, ēd un dari - Latgalē": apguva Latgales vēstures stundu Ludzas amatnieku centrā, iepazinās ar Jūgendstila pērli - Lūznavas muižas kompleksu un Latgales kultūras centru, apmeklēja karogu darbnīcu "Baltic flags" Rēzeknes novada Freimaņu pagastā

Kursus īsteno Latviešu valodas aģentūra Eiropas Sociālā fonda projekta  „Kompetenču pieeja mācību saturā” (līgums Nr. 8.3.1.1/16/1/002) apakšdarbības  „Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot
mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē” ietvaros.

Kursu mērķis ir vispārējās izglītības pirmsskolu un skolu pedagogu latviešu valodas prasmes nostiprināšana C1 līmenī, lai  pakāpeniski tiktu sasniegtas C2 valodas prasmes, projektā paredzēti kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām (120 stundu kursa programma).

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” skolotāji

Vārds, uzvārds

Amats

Īpaši nopelni

Kvalitātes pakāpe

Anita Smirnova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2013.gads

IZM Atzinības raksts

 


Velta Bernāte

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Aina Rihlicka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

 2014.gads IZM Atzinības raksts; 

2

Marija Monska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

 

1

Ilona Kalinka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Ilona Eisaka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2018.gads IZM Atzinības raksts

2

Viktorija Leibusa

Pirmsskolas izglītības skolotāja; maģistra grāds

2011.gads

IZM Atzinības raksts

Mentora apliecība 2013

      

Olga Maļinovska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja, maģistra grāds

2011.gads

IZM Atzinības raksts  


Inta Stivriņa

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Aija Trunoviča-Stivriņa

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Vija Barševska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja;

maģistra grāds

 


Nadežda Isakova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

 

Džeina Vīksna

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

 

Leongīna Krasņakova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2013.gads

IZM Atzinības raksts


Dana Jakovele

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 2014.gads IZM Atzinības raksts


Vija Dzalbe

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2014.gads IZM Atzinības raksts


Iveta Aļžanova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Zinaīda Bernāte

Sporta

skolotāja

2019.gads Nikodema Rancāna balva

 

Ligita Andžāne

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

2

Elīne Vilmanepirmsskolas isglītības skolotājaprof. maģistrs

Vija Gončarova

Mūzikas skolotāja; maģistra grāds

2005.gads IZM Atzinības raksts

2012.gads IZM Atzinības raksts

Mentora apliecība 2013


Diāna Vasiļjevapirmsskolas isglītības skolotāja

Maija Plivča

Logopēde; maģistra grāds

 


Marija Gasperovičamūzikas skolotāja
Vadims Bogdanovspsihologs