Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” skolotāji

Vārds, uzvārds

Amats

Īpaši nopelni

Kvalitātes pakāpe

Anita Smirnova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2013.gads

IZM Atzinības raksts

 


Velta Bernāte

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

2

Aina Rihlicka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

 2014.gads IZM Atzinības raksts; 

2 (jaunā)

Marija Monska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

 

1 (jaunā)

Ilona Kalinka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

Ilona Eisaka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2018.gads IZM Atzinības raksts

2 (jaunā)

Viktorija Leibusa

Pirmsskolas izglītības skolotāja; maģistra grāds

2011.gads

IZM Atzinības raksts

Mentora apliecība 2013

        4

Olga Maļinovska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja, maģistra grāds

2011.gads

IZM Atzinības raksts  


Inta Stivriņa

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

3

Aija Trunoviča-Stivriņa

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

2

Vija Barševska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja;

maģistra grāds

 


Nadežda Isakova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

 

Džeina Vīksna

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

 3

Leongīna Krasņakova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2013.gads

IZM Atzinības raksts

2

Dana Jakovele

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 2014.gads IZM Atzinības raksts


Vija Dzalbe

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2014.gads IZM Atzinības raksts

 3

Iveta Aļžanova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

2

Zinaīda Bernāte

Sporta

skolotāja

2019.gads Nikodema Rancāna balva

3

Ligita Andžāne

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

2 (jaunā)

Elīne Vilmanepirmsskolas isglītības skolotājaprof. maģistrs

Vija Gončarova

Mūzikas skolotāja; maģistra grāds

2005.gads IZM Atzinības raksts

2012.gads IZM Atzinības raksts

Mentora apliecība 2013

4

Diāna Mirošņika

psiholoģe

maģistra grāds

Maija Plivča

Logopēde; maģistra grāds

 

2

Karīna Rukmanepirmsskolas skolotāja
Rasma Krumpāne

pirmsskolas

skolotāja

2013. IZV VISC Atzinība

maģistra grāds
2 (jaunā)
Marija Gasperovičamūzikas skolotāja3