Kopš 01.01.2021. iestāde ir pievienojusies Nacionālajam Veselību veicinošo skolu tīklam (NVVST), kas sniegs dažādas iespējas veicināt un attīstīt veselību veicinošu vidi izglītojamajiem, viņu vecākiem un personālam.

·         2012.gadā iestāde iesaistījās Leonardo da Vinči projektā „Design for excellence” darba grupā „Iestādes pašvērtēšanas datorprogrammas GOA WorkBench” testēšanā.

2018.gadā izdevniecība RaKa izdod grāmatu "Teatra pulcins pirmsskolā un sakumskolā", grāmatas autore "Pīlādzītis" vadītājas vietniece Jeļena Vorošilova.

2006. gadā izdevniecībā “Pētergailis” izdod grāmatu “Sanākam svētkus svinēt!

grāmatas autores - Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotājas Alla Rusecka, Vija Gončarova, metodiķe Jeļena Vorošilova.

 

2006. – 2008. gadi – konkursa „Sākoptākā dzīves vieta un darba vieta Krāslavas novadā” uzvarētājs.

 

“Pīlādzītis” uzvar Krāslavas rajona konkursā „PIRMSSKOLA – 2008”