Jauninājumi pirmsskolas izglītībā 2019./2020.mācību gadā

Pulciņu darbs 2019./2020.mācību gadā

PIRMDIENA

laiks

pulciņš

grupa

skolotāja

7.30-8.00

koriģējošā vingrošana

individuāli

Z.Bernāte

8.00 – 17.15

psihologs

individuāli

D.Mirošnika

12:30-13:30

eksperimenti

11. / 4. / 12. / 7.gr.

I.Eisaka

12:30-12.50

angļu valoda (mūz.z.)

12., 8.gr.

J.Rusecka

12:30-12.50

angļu valoda (9.gr.)

7./11.gr.

R.Krumpāne

15.00-18.00

logopēds

individuāli

M.Plivča

14.40-15.00

tautu dejas (mūz.z.)

 

7.

I.Beikule

15.00-15.20

8., 12.

15.20-15.40

4., 11.

15.40-16.00

balles dejas (mūz.z.)

 

5., 10., 12., 8.gr..

A.Boginičs

16.00-16.20

4., 7., 11.gr.

 

OTRDIENA

laiks

pulciņš

grupa

skolotāja

7.30-8.00

koriģējošā vingrošana

individuāli

Z.Bernāte

8.00 – 14.45

psihologs

individuāli

D.Mirošnika

7.30-8.30 / 10.20 – 12.00

logopēds

individuāli

M.Plivča

12:30-12.50

angļu valoda (mūz.z.)

4.

J.Rusecka

12:30-12.50

angļu valoda (9.gr.)

7./11.gr.

R.Krumpāne

12:30-13:30

eksperimenti

11. / 4. / 12. / 7.gr.

I.Eisaka

15:00-15:20

dziedātāju ansamblis (mūz.z.)

7., 11.gr.

V.Gončarova

15:15-15:35

ritmika (sp.z.)

7., 11., 8., 4.gr.

L.Špigunova

15.40-16:00

5., 10., 12.gr.

TREŠDIENA

laiks

pulciņš

grupa

skolotāja

7.30-8.00

koriģējošā vingrošana

individuāli

Z.Bernāte

7.30-8.30 / 10.20 – 12.00

logopēds

individuāli

M.Plivča

12:30-12.50

angļu valoda (9.gr.)

7./11.gr.

R.Krumpāne

12:30-12.50

angļu valoda (mūz.z.)

12., 8.gr.

J.Rusecka

12:30-12.50

latviešu valoda (3.gr.)

4.grupa

L.Buhalova

14:50-15.10

tautu dejas (mūz.z.)

 

7

I.Beikule

15.10-15.30

12., 8.

15.30-15:50

4., 11.

CETURTDIENA

laiks

pulciņš

grupa

skolotāja

7.30-8.00

koriģējošā vingrošana

individuāli

Z.Bernāte

7.30-8.30 / 10.20 – 12.00

logopēds

individuāli

M.Plivča

12:30-12.50

angļu valoda (mūz.z.)

4.

J.Rusecka

12:30-12.50

angļu valoda (9.gr.)

7./11.gr.

R.Krumpāne

12:30-13:30

eksperimenti

11. / 4. / 12. / 7.gr.

I.Eisaka

15:00-15:20

dziedātāju ansamblis (mūz.z.)

4., 12., 8.gr.

M.Gasperoviča

15.40-16.00

balles dejas (mūz.z.)


5., 10., 12., 8.gr..

A.Boginičs

16.00-16.20

4., 7., 11.gr.

15:00-15:20

basketbols (sp.z.)

4., 11.gr.

R.Timma

15:20-15:40

7.gr.

PIEKTDIENA

laiks

pulciņš

grupa

skolotāja

7.30-8.00/ 9.50 – 10.20

koriģējošā vingrošana

individuāli

Z.Bernāte

7.30-8.30 / 10.20 – 12.00

logopēds

individuāli

M.Plivča

12:30-13:30

eksperimenti

11. / 4. / 12. / 7.gr.

I.Eisaka

12:30-12.50

angļu valoda (9.gr.)

7., 11.gr.

R.Krumpāne

15:00-15:30

papīra plastika (9.gr.)

11., 4., 7.gr.

D.Vasiļjeva

15:30-16:00

5., 10.gr.

16:00-16:30

8., 12.gr.

15:00-16:00

teātris (mūz.z.)

4., 12., 8.gr.

 

16.00 – 17.00

7., 11.gr.

J.Vorošilova

 

rotaļnodarbību mācību jomās (telpā vai dabā) saraksts 2019./2020. mācību gadam

KRĀSLAVAS NOVADA PII “PĪLĀDZĪTIS” PEDAGOĢISKĀ DARBA PLĀNS 2019. / 2020. mācību gadam

GALVENIE GADA MĒRĶI

 

 1. Apstākļu veidošana pirmskolēnu caurviju sadarbības prasmes attīstībai.
 2. Motivēt vecāku iesaistīšanos atbildības tikuma veidošanā bērnos.
 3. Veidot izpratni bērniem par latviešu valodu kā vērtību.
 4. Izveidot grupu telpās un laukumos mācību centrus vai organizatoriskās zonas, kur ir izvietotas bērniem saprotamas norādes un nodrošināta viegla piekļuve mācību līdzekļiem, priekšmetiem un materiāliem, kas veicina obligātā mācību satura apguves plānoto rezultātu sasniegšanu, paredzot vietu kustībām un atpūtai.
 5. Pedagoģiskā darba plānošana e-klasē atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām; grupu skolotāju, logopēda, mūzikas skolotāju un sporta skolotājas regulāra sadarbība, veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei.

I CETURKSNIS

Pasākumi

dalībnieki

septembris

oktobris

novembris

atbildīgie

Zinību diena

7., 11., 4.gr.

02.09.

 

 

mūzikas

skolotājas

Dzejolēnu diena „Nu tu esi brīvs!”

1) dzejas deklamēšana un apspēlēšana, dzejas multfilmu seanss, dzejas leļļu teātris 2) bērnu zīmējumu - dzejoļu ilustrāciju izstāde 3) dzejas kabatgrāmatiņu darbnīca

12., 8., 7., 11., 4.gr.

12.09.

 

 

biedrība „Pīlādzītis klubs”

Pedagogu tarifikācijas saraksta sastādīšana iesniegšanai IP

 

x

 

 

vadītāja

Olimpiskā diena „Nāc un vingrot sāc!” sadarbības prasmes attīstībai:

kopīga vingrošana, stafetes un aktivitātes svaigā gaisā, zīmējumu konkurss “Latvijas olimpiskās komandas talismans!”

7., 11., 4.gr.

20.09.

 

 

sporta skolotāja

Eiropas sporta nedēļa 2019 „Tēvu un bērnu sporta svētki” sadarbības prasmes attīstībai: kopīga vingrošana, stafetes un aktivitātes svaigā gaisā

5., 10., 12., 8., 7., 11., 4.gr.

25.09.

 

 

sporta skolotāja

Eiropas skolu sporta diena ar moto “Aicināt skolas kustībai”: izglītojošie un kustību pasākumi pieaugušajiem sadarbības prasmes attīstībai

darbinieki

27.09.

 

 

sporta skolotāja

Vingrošana ar fizioterapeitu, nodarbību cikls bērniem ar īpašām vajadzībām sadarbības prasmes attīstībai

bērni ar īpašām vajadzībām

no 07.09.

 

 

biedrība „Pīlādzītis klubs”

Iestādes pieņemšana “Iestādes gatavība mācību gadam”

administrācija

x

 

 

Izglītības Pārvalde

Ekskursijas uz pilsētas skolām

7., 4.gr.

x

 

 

grupu skolotājas

Instruktāžas bērniem par drošības jautājumiem

bērni

x

 

 

grupu skolotājas

Vecāku kopsapulce un grupu sapulces: konsultācijas un aktualitātes

bērnu vecāki

 

 

 

grupu skolotājas, administrācija

"Cūkmena detektīvi" (ekoprogramma)

7., 11.gr/

Pēc 21.09.

 

 

grupu skolotājas

„Starptautiskā Putras diena” – pasākumi bērniem: putras ēdāju konkursi, putras stundas, izklaides sadarbības prasmes attīstībai

5., 10., 12., 8., 7., 11., 4.gr.

 

10.10.

 

mūzikas

skolotājas

Skolotāju diena

skolotājas

 

06.10.

 

Izglītības Pārvalde

Starptautiskā roku mazgāšanas diena

bērni

 

15.10.

 

grupu skolotājas

Latvijas PII „Pīlādzītis” salidojums

skolotājas

 

x

 

Balvu „Pīlādzītis”

Iestādes padomes sēde

vecāki

 

x

 

administrācija

Darbinieku kopsapulce: koplīgums, grozījumi iestādes dokumentācijā, instruktāžas.

darbinieki

 

x

 

administrācija

Zelta cālēns – Rīgas krievu teātris

 

 

07.10. 9.05

 

 

Āra nodarbību diena  „Outdoor Classroom Day„ – „Ieskandini Mārtiņdienu!”: latviešu ziemas sagaidīšanas svētku tradīciju iepazīšana sadarbības prasmes attīstībai

iestādes bērni

 

 

07.11.

grupu skolotājas, mūzikas skolotājas

Komponista D.Rijnieka koncerts „ Drošības ābece”

iestādes bērni

 

 

08.11. plkst. 10:40

D.Rijnieks

Lāčplēša diena – tikšanās ar jaunsargiem sadarbības prasmes attīstībai

7., 4., 11.gr.

 

 

11.11.

Krāslavas jaunsargi

Mārītes foto kompānija

visi

 

 

13.11.

skolotājas

Pasākumu cikls “Latvijas patriotu nedēļas”: patriotiskās radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, latviešu tautu deju/rotaļu/dziesmu izpriecas, orķestru parāde, pasākums „100 mīklas Latvijai”, ekskursija uz Krāslavas muzeju, latviešu tautu tērpu un rakstu nedēļa, patriotiskie vides objekti iestādes teritorijā

12., 8., 7., 11., 4.gr.

 

12.11.- 22.11.

X

mūzikas, vec.- sag. gr. skol.

Skate “Patriotisko stūrīšu noformēšana grupās atbilstoši 2016. gada 15. jūlijā Ministru kabineta  noteikumiem Nr. 480”

Grupu skolotājas

 

 

x

vadītājas vietniece

Adventes vainagu un kompozīciju meistardarbnīca

vecāki un darbinieki

 

 

28.11.

biedrība „Pīlādzītis klubs”

Iestādes budžeta veidošana 2020.gadam

 

x

x

x

Vadītāja, vad.vietniece, saimn.pārzine

Darbinieku darba kvalitātes par 2019.gadu novērtēšana

darbinieki

 

 

x

administrācija

II CETURKSNIS

Pasākumi

dalībnieki

decembris

janvāris

februāris

atbildīgie

Adventes laika labdarības tirdziņš atbildības tikuma veidošanā

vecāki, darbinieki, bērni

11.12.

 

 

vadītājas vietniece

Piparkūku cepšanas nedēļa, radošās darbnīcas – sadarbības prasmju attīstībā

iestādes bērni

09.12.-13.12.

 

 

grupu skolotājas

Ziemassvētku prieka laiks: pasākumi bērniem

iestādes bērni

16.12.-20.12.

 

 

mūzikas skolotājas

Dalība pilsētas egles iedegšanas pasākumā

3-4 darbinieki

 

 

 

biedrība „Pīlādzītis klubs”

Starptautiskā "paldies" diena: pateicības sadarbības partneriem atbildības tikuma veidošanā

bērni, darbinieki

 

10.01.

 

administrācija

Drošības akcija „Melnā lelle” sadarbībā ar pašvaldības policiju (mācīšanās pilsētvidē, ārpus iestādes)

7., 4.gr.

 

15.01.

 

vadītājas vietniece

Sniega diena 2020: sporta pasākums, zīmējumu un foto konkursi, sniega skulptūru konkurss, vides objekti iestādes teritorijā

bērni, vecāki, darbinieki un visi interesenti

 

20.01.

 

biedrība „Pīlādzītis klubs”

„Meteņi” – senlatviešu pavasara gaidīšanas svētki: radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, latviešu tautu deju/rotaļu/dziesmu izpriecas dabā,

iestādes bērni, vecāki

 

 

06.02.

Mūzikas skolotājas

Ēnu diena 2020: karjeras izglītības programma skolēniem atbildības tikuma veidošanā

Krāslavas skolēni

 

 

x

vadītājas vietniece

Atklātās nodarbības: „Gaismas tāfeļu izmantošana darbā ar bērniem”

10., 5.gr.

 

x

 

grupu skolotājas

logopēde

psiholoģe

Atklātās nodarbības: „”Runājošā siena”, to izmantošana plānošanā un atbildības tikuma veidošanā”

11., 12., 8.gr.

 

 

x

grupu skolotājas

sporta skolotāja

mūzikas skolotājas

Konsultācija: „Valodas attīstība”

vecāki

 

x

 

logopēde

Konsultācija: „Pieklājības un atbildības audzināšana”

vecāki

 

 

x

psiholoģe

 

 

 

 

 

 

Pedagogu pieredzes apmaiņa „Bērnu dzimšanas dienu svinēšana”

pedagogi

 

 

x

vadītājas vietniece

III CETURKSNIS

Pasākumi

dalībnieki

marts

aprīlis

maijs

atbildīgie

Dambretes turnīrs

7., 4.gr.

x

 

 

grupu skolotājas

Starptautiskā teātra diena: vecāku un skolotāju uzvedumi, leļļu teātru izrādes kopā ar bērniem

vecāki un bērni

27.03.

 

 

grupu skolotājas

Starptautiskā sieviešu diena

darbinieki

09.03.

 

 

arodbiedrība

Burbuļciema un I.Kraševskas koncerts „Tiki-taki pulkstenītis”

bērni

 

02.04. plkst. 9:15

 

I.Kraševska

Skolotāju darba kvalitātes pakāpju novērtēšana

skolotājas

x

x

x

vērtēšanas komisija

Atklātās nodarbības: „Bērnu darbības organizēšana interešu un aktivitāšu centros”

1., 2., 6.gr.

x

 

 

grupu skolotājas

Atklātās nodarbības: „Gatavība mācībām skolā”

7., 4.gr.

 

x

 

grupu skolotājas

Pasākumu cikls „Latviešu Lieldienu tradīcijas”: radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, latviešu tautu deju/rotaļu/dziesmu izpriecas dabā

iestādes darbinieki, bērni, vecāki

 

14.04.

 

Mūzikas skolotājas

Baltā galdauta svētki/pikniks: Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena

iestādes darbinieki, bērni, vecāki

 

 

05.05.

Mūzikas skolotājas

Ģimenes nedēļa: Mātes diena, ģimenes diena

bērni, vecāki

 

 

11.05. – 15.05.

Mūzikas skolotājas

Leļļu teātris DiVi – izrāde bērniem

bērni

 

 

12.(13.)05.

DiVi

Āra nodarbību diena „Vasaras ieskandināšana”

bērni

 

 

21.05.

grupu skolotājas

Izlaidumu pasākumi: pikniks, animatoru izklaides

bērni, vecāki

 

 

x

Mūzikas skolotājas

MOVE Week 2020 - Veselības nedēļa Latvija: veselības diena 26.05., tālākizglītības kursi

bērni, vecāki

 

 

25.05. – 31.05.

biedrība „Pīlādzītis klubs”

Mācību evakuācija

iestādes darbinieki, bērni,

 

 

x

Ž.Škagalis

VISU GADU

 

atbildīgie

laiks

kontrole

Pedagoģiskā darba plānošana e-klasē atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām – lielā tēma vienam mēnesim; grupu skolotāju, logopēda, mūzikas skolotāju un sporta skolotājas regulāra sadarbība, veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei

skolotājas

piektdienās plkst. 13:00-15:00

Vadītājas vietniece

Bērnu formatīvā un summatīvā vērtēšana

skolotājas

piektdienās plkst. 16:00-18:00

Individuālie mācību plāni bērniem ar speciālām vajadzībām

Atbalsta personāls, grupu skolotājas,

vecāki

vismaz 1 x pusgadā

Interešu pulciņi

Pulciņu skolotāji

Pēc plkst.15:00

Dalība lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"

7., 11.gr.

ikdienā

KNCB bērnu literatūras nodaļa

Izveidot grupu telpās un laukumos mācību centrus vai organizatoriskās zonas, kur ir izvietotas bērniem saprotamas norādes un nodrošināta viegla piekļuve mācību līdzekļiem, priekšmetiem un materiāliem, kas veicina obligātā mācību satura apguves plānoto rezultātu sasniegšanu, paredzot vietu kustībām un atpūtai.

Visi pedagoģiskie darbinieki

Visu gadu

Vadītājas vietniece

 

 

Aktuālitātes 2019./2020.mācību gadā

CAURVIJU PRASMES

 • kritiskā domāšana un problēmrisināšana
 • jaunrade un uzņēmējspēja
 • pašvadīta mācīšanās
 • sadarbība
 • pilsoniskā līdzdalība
 • digitālās prasmes

MĀCĪBU JOMAS

 • valodu mācību joma
 • sociālā un pilsoniskā mācību jomā
 • kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
 • dabaszinātņu mācību jomā
 • matemātikas mācību joma
 • tehnoloģiju mācību joma
 • veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

VĒRTĪBAS

 • dzīvība
 • cilvēka cieņa
 • brīvība
 • ģimene
 • darbs
 • daba
 • latviešu valoda
 • Latvijas valsts

TIKUMI

 • atbildība
 • drosme
 • uzņēmība
 • mērķtiecība
 • centība
 • savaldība
 • mērenība
 • tolerance
 • laipnība
 • līdzcietība
 • taisnīgums
 • solidaritāte

Iestāde realizē pēc IZM parauga uz nenoteiktu laiku licencētās pirmsskolas izglītības programmas:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111)
 • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011121)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311)
 • Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015321)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
 • Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015621)
 • Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015421)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015411)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511)
 • Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015521)