2020. gada 20. novembra Iestādes padomes lēmums

Iestādes padomes sastāvs 2020./2021. mācību gadā

Iestādes Padomes priekšsēdētāja 2020./2021. mācību gadā - Oksana Mateja

Padomes priekšsēdētājas vietnieks – Andris Sergejevs.

Padomes locekļi 2020./2021.mācību gadā:

·         Iestādes vadītāja Svetlana Rukmane

·         Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Jeļena Vorošilova

·         Izglītības iestādes pedagogs Vija Dzalbe

·         Pirmsskolas iestādes māsa/diētas māsa Jūlija Menicka

·         Iestādes izglītojamo vecāki: Ligita Veršina - 1.grupas vecāks, Santa Grigorjeva – 4.grupas vecāks, Jeļena Šlapina - 5.grupas vecāks, Diāna Kirsanova – 6.grupas vecāks, Lija Gasparoviča - 7.grupas vecāks, Jūlija Grizāne 8.grupas vecāks, Svetlana Minkeviča – 10.grupas vecāks, Ingrīda Žurila - 11.grupas vecāks.