2018. gada 25. oktobra Iestādes padomes lēmums

Iestādes padomes lēmumi:

3) 2018./2019.mācību gadā noteikt bērnu uzturēšanas maksas atlaides iestādes audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm, ja bērnu uzturēšanas maksu neapmaksā pašvaldības:

•              10% - ja iestādi apmeklē viens bērns;

•              15% - ja iestādi apmeklē divi bērni;

•              25% - ja iestādi apmeklē trīs un vairāk bērnu.

 

4) Noteikt, ka Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vecāki (personas, kas realizē aizgādību) nodrošina sava bērna izglītošanai un drošībai:

    individuālos mācību piederumus: kancelejas piederumus pēc grupas vecāku sapulcē apstiprinātā saraksta, sporta obligātā satura apguvei nepieciešamo apģērbu un apavus, citus materiālus, kurus izmantojot mācību procesā, bērns  rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām;

    higiēnas piederumus:  zobu birsti, ķemmi, kabatlakatiņu;

    ikdienā pastaigu laikā bērnam jābūt virsdrēbēm, kurās jau ir iešūti atstarojošie elementi vai pie apģērba  ir piestiprināti atstarotāji, vai uz virsdrēbēm tiek uzvilkta atstarojošā  veste;

    tīru, ērtu ikdienas apģērbu un apavus (nēsāšanai grupā un ārā, atbilstoši laika apstākļiem);

    savu iespēju robežās - svētku apģērbu tradicionālajos iestādes pasākumos;

    nodrošina izklaides pasākumu biļešu apmaksu - savu iespēju robežās;

    izklaides ekskursiju izmaksas (transporta, biļešu, gida pakalpojumu, ēdināšanas u.c.), ja ekskursiju iniciatori ir paši vecāki un ekskursija nebija  iekļauta iestādes tekošā mācību gada plānā kā mācību ekskursija.

5) Noteikt viesizrāžu, koncertu, teātru un citu bērnu izklaidējošu pasākumu, kuru organizētājs nav Iestāde, ieejas maksu no 1.00 līdz 3.00 eiro vienam bērnam.

6) Lai organizētu Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” darbu visos vasaras mēnešos, izglītojamo vecākiem vasarā jāieplāno vismaz 1 mēnesi bērnu atvaļinājuma.

 

Iestādes padomes sastāvs 2018./2019.mācību gadam

Artūrs Pavļukevičs - Padomes priekšsēdētājs

 

Inita Gončarova - Padomes priekšsēdētāja vietniece

Iestādes vadītāja Svetlana Rukmane

Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Jeļena Vorošilova

Izglītības iestādes pedagogs Vija Barševska

Ārsta palīgs/diētas māsa Jūlija Menicka

Iestādes izglītojamo vecāki:  Jekaterina Markeviča - 1.grupas vecāks, Svetlana Kripašova - 2.grupas vecāks, Ilmārs Čižiks – 4.grupas vecāks, Svetlana Kozlovska  - 5.grupas vecāks, Artūrs Pavļukevičs - 6.grupas vecāks, Andris Sergejevs - 7.grupas vecāks, Inga Survilo - 8.grupas vecāks, Laurita Vilmane – 10.grupas vecāks, Inita Gončarova - 11.grupas vecāks, Rita Samule - 12.grupas vecāks.