Iestādes padomes lēmums

 

 

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”

2019. gada 27. novembra

Iestādes padomes protokols Nr.1

Iestādes padomes lēmumi:

 

1) Ievēlēt par iestādes Padomes priekšsēdētāju Artūru Pavļukeviču, par viņa vietnieci – Baibu Friliņu.

2) Apstiprināt Iestādes Padomes sastāvu 2019./2020.mācību gadam:

Iestādes vadītāja Svetlana Rukmane

Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Jeļena Vorošilova

Izglītības iestādes pedagogs Aina Rihlicka

Ārsta palīgs/diētas māsa Jūlija Menicka

Iestādes izglītojamo vecāki:  Artūrs Pavļukevičs - 1.grupas vecāks, Baiba Friliņa - 2.grupas vecāks, Santa Grigorjeva – 4.grupas vecāks, Jeļena Avsjukeviča - 5.grupas vecāks, Eduards Smuļko – 6.grupas vecāks, Andris Sergejevs - 7.grupas vecāks, - Jūlija Grizāne - 8.grupas vecāks, Svetlana Minkeviča – 10.grupas vecāks, Ilmārs Čižiks - 11.grupas vecāks, Ilze Brante - 12.grupas vecāks.

 

3) 2019./2020.mācību gadā noteikt bērnu uzturēšanas maksas atlaides iestādes izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, ja bērnu uzturēšanas maksu neapmaksā pašvaldības:

•              10% - ja iestādi apmeklē viens bērns;

•              15% - ja iestādi apmeklē divi bērni;

•              25% - ja iestādi apmeklē trīs un vairāk bērnu.

Atlaides tiek piemērotas, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.

 

4) Noteikt, ka Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vecāki (personas, kas realizē aizgādību), pamatojoties uz Izglītības likuma 58.pantu un  Pirmsskolas mācību programmu,  nodrošina:

bērniem individuālos mācību piederumus
(izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kurus izmantojot mācību procesā bērns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām):

 • kancelejas piederumus,
 • diegus un  tekstilu,
 • dabas materiālus,
 • sporta apģērbu un apavus,
 • aizsardzības līdzekļus un darba apģērbu (lietusmētelis, cimdi darbam, "mākslas krekls", kombinezons u.c.),
 • pārtikas produktus ēdiena pagatavošanai, kurus bērns izmanto individuālo mācību iespēju nodrošināšanai tehnoloģiju mācību jomā (augļi, ogas, dārzeņi, garšaugi un garšvielas, graudi, tēja, maize, mīkla, milti, cukurs, sāls, sēkliņas, dzīvnieku valsts izcelsmes produkti u.c.).

 

kā arī bērnu izglītošanai un drošībai:

 • higiēnas piederumus:  zobu birsti, ķemmi, kabatlakatiņu;
 • ikdienā pastaigu laikā bērnam jābūt virsdrēbēm, kurās jau ir iešūti atstarojošie elementi vai pie apģērba  ir piestiprināti atstarotāji, vai uz virsdrēbēm tiek uzvilkta atstarojošā  veste;
 • tīru, ērtu ikdienas apģērbu un apavus (nēsāšanai grupā un ārā, atbilstoši laika apstākļiem);
 • savu iespēju robežās- svētku apģērbu tradicionālajos iestādes pasākumos;
 • nodrošina izklaides pasākumu biļešu apmaksu -savu iespēju robežās;
 • izklaides ekskursiju izmaksas (transporta, biļešu, gida pakalpojumu, ēdināšanas u.c.), ja ekskursiju iniciatori ir paši vecāki un ekskursija nebija  iekļauta iestādes tekošā mācību gada plānā kā mācību ekskursija.

 

5) Noteikt viesizrāžu, koncertu, teātru un citu bērnu izklaidējošu pasākumu, kuru organizētājs nav Iestāde, ieejas maksu no 1.00 līdz 3.00 eiro vienam bērnam.

 

6) Lai organizētu darbu visos vasaras mēnešos, izglītojamo vecākiem vasarā jāieplāno vismaz 1 mēnesi bērnu atvaļinājuma.

(Gadījumos, ja vecāki dažādu svarīgu apstākļu dēļ nekādi nevarēs nodrošināt, ka vismaz vienu mēnesi vasaras periodā viņu bērns neapmeklēs iestādi, savlaicīgi (līdz 01.05.2020.) personīgi griezties pie iestādes vadītājas.)

Iestādes padomes sastāvs 2019./2020.mācību gadam

Artūrs Pavļukevičs - Padomes priekšsēdētājs

Baiba Friliņa - Padomes priekšsēdētāja vietniece

Iestādes vadītāja Svetlana Rukmane

Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Jeļena Vorošilova

Izglītības iestādes pedagogs Aina Rihlicka

Ārsta palīgs/diētas māsa Jūlija Menicka

 

Iestādes izglītojamo vecāki:  Artūrs Pavļukevičs - 1.grupas vecāks, Baiba Friliņa - 2.grupas vecāks, Santa Grigorjeva – 4.grupas vecāks, Jeļena Avsjukeviča - 5.grupas vecāks, Eduards Smuļko – 6.grupas vecāks, Andris Sergejevs - 7.grupas vecāks, - Jūlija Grizāne - 8.grupas vecāks, Svetlana Minkeviča – 10.grupas vecāks, Ilmārs Čižiks - 11.grupas vecāks, Ilze Brante - 12.grupas vecāks.