Bērni, iesim mācīties,

sava starpā draudzēties.

Skolā vēl neejam,

“Pīlādzītī” dzīvojam.

 

Visiem patīk “Pīlādzītis”,

nāk šeit zēni, meitenītes.

Jaunas zināšanas gūt,

draudzēties un rātniem būt.

 

Piedz.:

“Pīlādzīt”, “Pīlādzīt”,

priecīgi šeit bērni mīt.

Acis līksmi visiem spīd,

te kā mirkļi dienas rit

S. Žukova vārdi,

V.Gončarovas, A.Ruseckas mūzika