Iestādes vadītāja

Svetlana Rukmane, iestādes vadītāja, augstāko izglītību ieguva Latvijas Universitātē 2002.gadā, iegūstot pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju. Par iestādes vadītāju strādā kopš 2004.gada. 2015.gadā piešķirts maģistra grāds.

Vadītājas vietniece

Jeļena Vorošilova, vadītājas vietniece izglītības jomā, augstāko izglītību ieguva Liepājas pedagoģiskajā augstskolā 1996.gadā, iegūstot pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju. 1998. gadā Latvijas Universitātē ieguva pedagoģijas maģistra grādu. No 1997.gada strādāja par iestādes metodiķi, kopš 2007. gada ir vadītājas vietniece izglītības jomā.

Telefona nr: 28371980

e-pasts: elena.vorosilova@inbox.lv