Iestādes karogs

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

 

Adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis: +371-65622249

fakss:     +371-65622259

e-pasts: pii.piladzitis@remove-this.inbox.lv

https://www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis

Par mūsu pieredzi

Basketbols "Pīlādzītī"

Distanču slēpošana "Pīlādzītī"