Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” skolotāji

Vārds, uzvārds

Amats

Īpaši nopelni

Kvalitātes pakāpe

Anita Smirnova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2013.gads

IZM Atzinības raksts

 


Velta Bernāte

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Aina Rihlicka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

 2014.gads IZM Atzinības raksts; 

 

Marija Monska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

 


Ilona Kalinka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Ilona Eisaka

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2018.gads IZM Atzinības raksts


Viktorija Leibusa

Pirmsskolas izglītības skolotāja; maģistra grāds

2011.gads

IZM Atzinības raksts

Mentora apliecība 2013

      

Olga Maļinovska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja, maģistra grāds

2011.gads

IZM Atzinības raksts  


Inta Stivriņa

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

IT mentors


Aija Trunoviča-Stivriņa

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Vija Barševska

Pirmsskolas izglītības

skolotāja;

maģistra grāds

 


Nadežda Isakova

skolotāja-logopēde

 prof. maģistrs

 

Džeina Vīksna

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

 

Leongīna Krasņakova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2013.gads

IZM Atzinības raksts


Viktorija Plociņa

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 


Vija Dzalbe

Pirmsskolas izglītības

skolotāja; maģistra grāds

2014.gads IZM Atzinības raksts


Inita Gončarova

Pirmsskolas izglītības

skolotāja;

 


Zinaīda Bernāte

Sporta

skolotāja

2019.gads Nikodema Rancāna balva

 

Ligita Upeniece

Pirmsskolas izglītības

skolotāja

 

2

Elīne Vilmaneskolotāja-logopēdeprof. maģistrs

Vija Gončarova

Mūzikas skolotāja; maģistra grāds

2005.gads IZM Atzinības raksts

2012.gads IZM Atzinības raksts

Mentora apliecība 2013


Diāna Andžānepirmsskolas izglītības skolotāja

Maija Plivča

Logopēde; 

 


Marija Gasperovičamūzikas skolotāja
Laurita Stikutepirmsskolas izglītības skolotāja
Larisa Plutjakovapirmsskolas izglītības skolotāja