Drošas emocionālās piesaistes nozīme bērna dzīvē, tās veicināšanās paņēmieni

Programmas mērķauditorija: pedagogi, vecāki, citi speciālisti, kas strādā ar bērniem un ģimenēm.

 

Programmas mērķissekmēt  pedagogu  un citu speciālistu  profesionālo kompetenci  par bērnu audzināšanas jautājumiem,  vecāku izpratni par bērnu vajadzībām  un, pirmkārt, par emocionālām vajadzībām, kuru apmierināšana   nav iespējama bez  drošās emocionālās piesaistes. Tas, savukārt, sekmē bērna attīstību un veiksmīgu funkcionēšanos sabiedrībā turpmākajā dzīvē.

 

Lektors – Mg. psych. Aija Centnere.

6 stundu kursi

Saskaņojums nr.5 ar Krāslavas Izglītības pārvaldi 2020.gada   septembrī

Logopēdisko problēmu identificēšana un korekcija ar Montesori metodēm

 

Montesori pedagoģijas principu ievadlekcijas mērķis iriepazīstināt pedagogus un vecākus ar Montesori metodes pamatprincipiem, kā arī nodemonstrēt praktiskus vingrinājumus, kas varētu noderēt, strādājot ar bērniem ikdienā. Šī metode dod rezultātus tikai tad, ja to praktizē pareizi un regulāri, tādēļ ir svarīgi uzsvērt un izskaidrot katra uzdevuma nozīmīgumu un efektu, ko tas dod ilgtermiņā.

 

Programmas mērķauditorija

Pedagogi, vecāki un ikviens, kura darbs un ikdiena ir saistīta ar komunikāciju ar bērniem.

Kursu pasniedzējas:

Dana Lahtionova, profesionālais bakalaura grāds izglītībā, profesionālais maģistra grāds speciālajā pedagoģijā un skolotāja logopēda kvalifikācija.

Olga Solima, sertificēta audiologopēde (ārstniecības persona), Montesori pedagoģe apmācībā.

 

Stundu skaits: 5 h

2020.gada 22.septembra saskaņojuma Nr.4 ar Krāslavas novada Izglītības pārvaldi